بزرگداشت شیخ اجل سعدی برگزار می شود

انجمن دوستداران حافظ در تهران در امتداد منظومه فرهنگی هفت هفته با سعدی و همکاری دانشگاه شهید بهشتی، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰، بزرگداشت شیخ اجل سعدی را در تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، برگزار می کند.

گفتنی است سخنرانان این بزرگداشت استاد ضیا موحد، استاد میرجلال الدین کزازی، دکتر عبدالمحمود رضوانی، دکتر مریم مشرف، دکتر ایرج شهبازی و دکتر عبدالمهدی مستکین هستند.

همجنین در این مراسم، از ترجمه گلستان شیخ اجل سعدی، رونمایی می شود.