کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بزرگداشت شیخ اجل سعدی، انجمن دوستداران حافظ در تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دکتر عبدالمهدی مستکین

بزرگداشت شیخ اجل سعدی برگزار می شود

انجمن دوستداران حافظ در تهران در امتداد منظومه فرهنگی هفت هفته با سعدی و همکاری دانشگاه شهید بهشتی، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰، بزرگداشت شیخ اجل سعدی را در تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، برگزار می کند.

گفتنی است سخنرانان این بزرگداشت استاد ضیا موحد، استاد میرجلال الدین کزازی، دکتر عبدالمحمود رضوانی، دکتر مریم مشرف، دکتر ایرج شهبازی و دکتر عبدالمهدی مستکین هستند.

همجنین در این مراسم، از ترجمه گلستان شیخ اجل سعدی، رونمایی می شود.

image_printچاپ
Web Analytics