کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برگزاری کارگاه آموزشی دانش آموزی در خصوص آشنایی با فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دفتر اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد(UNIC) در تهران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری کارگاه آموزشی دانش آموزی در خصوص آشنایی با فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دفتر اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد(UNIC) در تهران

کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو-ایران برای جمعی از دانش آموزان نخبه در تاریخ 13 و 14 تیر ماه در محل کمیسیون ملی یونسکو-ایران و دفتر سازمان ملل در تهران برگزار گردید.

در این کارگاه که تعدادی از دانش آموزان نخبه کشور بر حسب علاقه شخصی و هماهنگی با مدارس مربوطه حضور بهم رساندند، گزارشی از فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو-ایران در راستای همکاری این کمیسیون با نهادهای دولتی و غیردولتی ملی و نحوه ارتباط و تعاملات فرهنگی و اجتماعی با مقر یونسکو در پاریس و همچنین سایر کمیسیون های ملی توسط دکتر مهنام مدیر بخش علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ارائه گردید.

همچنین در ادامه این کارگاه دفتر اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد در ایران در تاریخ 14 تیر ماه، میزبانی این دانش آموزان را در راستای فعالیت های علمی و پژهشی این دفتر به عمل آورد که برای دانش آموزان مطلوب و تاثیر گذار بود.

image_printچاپ
Web Analytics