برگزاری پانل تخصصی كميسيون ملی یونسکو_ايران، در همايش بين المللی آينده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴

پانل تخصصي كميسيون ملي یونسکوايران، در همايش بين المللي آينده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ با عنوان ” آينده تمدن، فرهنگ و ارزش های جهان اسلام با تاكيد بر مطالعات آينده پژوهي از منظر يونسكو” در ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ در سالن علامه انصاری، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، برگزار شد.

 دکتر شیدا مهنام مدیر گروه علوم اجتماعي و انساني كميسيون ملي يونسكوايران و رییس پانل، با موضوع “نقش کمیسیون های ملی یونسکو در پیشبرد مطالعات آینده پژوهی و شبکه سازی علمی و فرهنگی در عرصه بین المللی”، دکتر وتان وتوسکی (Cvetan Cvetcovsky )، رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران UTCO با موضوع ” آینده فرهنگ و تمدن در جهان اسلام از منظر یونسکو”، دکترمحمدرضا شمس اردکانی، عضو هیات علمی دانشکده تهران و دبیر کرسی تاریخ طب یونسکو در ایران؛ با موضوع ” آینده پژوهی  و مطالعات سلامت  و خود مراقبتی بر مبنای تمدن و تاریخ طب اسلامی”، دکتر فالف فراون (Wulf Frauen) ، از دانشگاه ملی آلمان با موضوع ” آینده پژوهی در مطالعات اجتماعی، شهری شدن و توسعه پایدار”  دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری؛ و نماینده کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو – ایران با موضوع ” آینده پژوهی اخلاقیات و مطالعات اخلاق محور در جهان اسلام” در این پانل تخصصی سخنرانی کردند. در انتهای پانل پرسش و پاسخ توسط حاضران، پژوهشگران و دانشجویان صورت گرفت. برای دستیابی به متن سخنرانی دکتر وتوسکی و دکتر محمود عباسی کلیک کنید.