برگزاری هفتمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران«حکمرانی، سیاست و دوستی»

محورهای اصلی این همایش عبارت است از:
حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مبانی و الگوهای نظری، حکمرانی، سیاست و دوستی؛ در بستر تاریخ: از تدبیر منزل تا مدیریت جهانی، حکمرانی، سیاست و دوستی؛ آینده‌پژوهی و مطالعات بین رشته‌ای، حکمرانی، سیاست و دوستی؛ الگوهای عملی و مطالعات تجربی، حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مطالعه مقایسه‌ای: شمال و جنوب، حکمرانی، سیاست و دوستی؛ چالش‌ها و منتقدان آن در عصر جهانی‌شدن، امکان‌سنجی سیاست دوستی و حکمرانی خوب در خاورمیانه و سیاست دوستی و حکمرانی خوب در ایران؛ از آرمان تا واقعیت
این همایش روز پنج شنبه 26 اردیبهشت 1392 از ساعت 9 تا 17 در خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش ورشو برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنند:
http://www.ipsaconference.ir