کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برگزاری مراسم رونمایی زیرمنطقه‌ای از گزارش جهانی آموزش برای همه 2015 و نشست تخصصی مربوط به آن/ 6 و 7 مرداد 1394- تهران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری مراسم رونمایی زیرمنطقه‌ای از گزارش جهانی آموزش برای همه 2015 و نشست تخصصی مربوط به آن/ 6 و 7 مرداد 1394- تهران

هدف از برگزاری این نشست که با مشارکت حدود 140 نفر از سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و کارشناسان آموزشی ایران و هیئت‌های نمایندگی از کشورهای زیرمنطقه و متخصصان یونسکو و یونیسف برگزار می شود، ایجاد فرصتی به منظور بحث و تبادل‌نظر در مورد پیشرفت‌ها و چالش‌های مربوط به پیشبرد اهداف شش‌گانه آموزش برای همه در زیرمنطقه و آشنایی با بهترین فعالیت‌ها و تجربه‌های کشورها در زمینه رفع چالش‌ها و نقشه‌راه آینده کشورها در زمینه آموزش پس از 2015 با توجه به “چارچوب عمل جهانی آموزش 2030: به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت و برابر برای همه” است.
موضوع جلسه‌های تخصصی این نشست عبارت است از:
1- تجربه‌های کشورهای افغانستان و پاکستان در زمینه گسترش آموزش و مراقبت اوان کودکی (هدف 1 برنامه آموزش برای همه)
2- تجربه‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در زمینه دستیابی همگان به آموزش پایه/ ابتدایی (هدف 2 برنامه آموزش برای همه)
3- تجربه‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در زمینه ایجاد مهارت‌های زندگی و یادگیری مادام‌العمر (هدف 3 برنامه آموزش برای همه)
4- تجربه‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در زمینه بهبود نرخ سوادآموزی بزرگسالان تا 50 درصد (هدف 4 برنامه آموزش برای همه)
5- تجربه‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در زمینه دسترسی یکسان دختران و پسران به آموزش (هدف 5 برنامه آموزش برای همه)
6- تجربه‌های کشورهای پاکستان و افغانستان در زمینه آموزش با کیفیت (هدف 6 برنامه آموزش برای همه).
در بخش دیگر این نشست، یک پانل تخصصی با موضوع دیدگاه‌های کشورهای زیرمنطقه در زمینه دستور کار برنامه آموزش 2030 با شرکت هیئت‌های نمایندگی کشورهای زیرمنطقه برگزار می شود.

image_printچاپ
Web Analytics