فهرست اسامی برندگان ایرانی جایزه‌‌ها و بورس‌‌های جهانی یونسکو

1-طاهر قدیریان- جایزه جهانی دانشمند جوان انسان و کره مسکون-MAB- 2009

2-شراره پورابراهیم‌آبادی- بورس کیزو ابوچی (2009)

3-رسول عباسی- بورس جهانی اشبرگ برای هنرمندان (2010)

4-گلفام شریفی- بورس کیزوابوچی (2010)

5-سیدباقر رهایی- بورس دیوار بزرگ چین (2011ـ2010)

6-غلام‌علی حقگو رستمی- بورس دیوار بزرگ چین (2011ـ2010)

7-لادن تیموری- بورس اورئال (2011)

8-سکینه حدادی- بورس کیزو ابوچی (2011)

9-نجمه یزدان‌پناه- بورس دیوار بزرگ چین (2012)

10-مجید محمودآبادی- بورس کیزوابوچی (2012)

11-عطیه کاظمی مجرد- جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون- MAB -2013

12-برزو سریزدی- سومین دوره جایزه مجموعه بهترین داستان‌های آموزش برای تفاهم بین‌المللی ( 2013)

13-حسین وحیدی، برنده بورس يونسكو/ دیوار بزرگ چین – 2013

14-مونا پورزادی- جایزه دانشمند جوان انسان و کره مسکون- MAB- 2014

15-حمید باستانی- بورس دیوار بزرگ چین، 2015ـ2014

16-فاطمه فیروزی – بورس دیوار بزرگ چین، 2015ـ2014

17-حسین بهاروند – جایزه گینه استوایی، 2014

18-سودابه داوران –  مدال کمک به علوم و فناوری نانو، 2015

19-علی ضیایی مهر- بورس آموزش بزرگسالان، 2015

20- سهیلا بیگی- بورس دیوار بزرگ چین، 2017-2016

21- فرهاد خزائلی، بورس دیوار 2018-2017