کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین کنفرانس بین‌المللی آب مجازی برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین کنفرانس بین‌المللی آب مجازی برگزار می‌شود

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو-ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، مؤسسه بین‌المللی تحلیل سیستم‌های کاربردی IASA، شورای جهانی آب، UNDP و FAO برگزار می‌نماید.
– محورهای این کنفرانس عبارتند از:
– مفاهیم پایه و اصلی آب مجازی
– ضرورت‌ها و چالش‌های جدید و مفاهیم پایه‌ای آب مجازی
– زیرساخت‌ها، راهبردها، استانداردها و فعالیت‌ها در حوزه آب مجازی
– امنیت غذایی و آب مجازی
– نقش تجاری آب مجازی در حل بحران آب و تأثیرات آن در تغییر وضعیت آب و هوا
– نقشه راه آب مجازی برای کشور میزبان
زمان برگزاری: نهم و دهم اردیبهشت ۱۳۹۶

روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران

image_printچاپ
Web Analytics