اولین کارگاه توجیهی شبکه شهرهای خلاق یونسکو برگزار شد

اولین کارگاه توجیهی شبکه شهرهای خلاق یونسکو به همت کمیسیون ملی یونسکو – ایران و وزارت کشور، ۵ اسفند ۱۳۹۷ در سالن جلسات شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد.

 این جلسه در دو پنل صبح و عصر با حضور رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور دکتر شجاعی کیاسری، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور دکتر جمالی نژاد و معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو- ایران دکتر نامور مطلق و با حضور نمایندگان ۱۱ شهر منتخب از شهرهای ایران برای حضور در رقابتی تنگاتنگ برای پیوستن به شبکه شهرهای خلاق یونسکو ۲۰۱۹ برگزار شد.

گفتنی است آیین گشایش اولین کارگاه توجیهی شبکه شهرهای خلاق یونسکو با سخنرانی دکتر شجاعی کیاسری آغاز شد. ایشان در صحبت هایشان بر ضرورت توجه به دیپلماسی غیررسمی بین کشورها، به ویژه در حوزه فرهنگی و گردشگری و همچنین بهره مندی از  ظرفیت های دیپلماسی عمومی مطالبی را عنوان کرد. شجاعی کیاسری تاکید کرد: به دنبال این هستیم که در زمانی که نیاز به دیپلماسی غیررسمی و عمومی داریم، این زمینه را در موضوعات مختلف در شهرها، ملل و ملت هایی که با هم تضاد و اختلافی ندارند، گسترش دهیم. وی اضافه کرد: طبیعتا دولت ها ممکن است با هم اختلاف ها و تضادهایی داشته باشند اما دیپلماسی غیررسمی و عمومی جدای از اختلافات دولت ها است. مردم ایران با مردم سایر کشورها مشکلی ندارند و می توانند در کنار زمینه های فعالیتهای غیررسمی، شهرهای خلاق را به گونه ای رقم بزنند که این تعاملات و ارتباطات گسترش یابد و طبیعتا باید سنخیت هایی از زمینه های تمدنی، فرهنگی و میراثی و موضوعات دیگر که بتواند منجر به تفاهم نامه های خواهرخواندگی شود، مدنظر قرار گیرد.

در ادامه جلسه دکترجمالی نژاد بر تمدن درخشان و حرکت ‌های علمی و فرهنگی ایران اسلامی و همچنین رشد شتابان علمی کشور در سال های اخیر اشاره داشته و ابراز داشت که این ظرفیت وجود دارد تا تعداد شهرهای خلاق کشور افزایش یابد و تجربیات گرانمایه ما در اختیار سایرین قرار گیرد. جمالی نژاد با اشاره به اینکه شهرهای خلاق شهرهایی هستند که قادرند برای مشکلات روزمره خود راه‌ حل ‌های جدیدی ارائه کنند و این شهرها بر تولیدهای فرهنگی متمرکزند و تولید کالاها و خدمات فرهنگی از محورهای خلاقیت محسوب می‌شوند، گفت: در شهرهای خلاق بر جذب سرمایه انسانی تأکید شده و مفهوم شهر خلاق با بسیاری از مفاهیم دیگر نظیر صنایع خلاق، صنایع فرهنگی، فعالیت ‌های فرهنگی و فعالیت‌های هنری شهر و اقتصاد دانایی پیوند خورده است.

دکتر بهمن نامور مطلق معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در ادامه سخنان معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، هم ‌افزایی ملی بیشتر میان نهادهای مرتبط در حوزه شهرهای خلاق و برندسازی شهری را بحثی حائز اهمیت دانسته و تاکید کرد: برندسازی شهری برای ایجاد تمایز، تمرکز و سازماندهی مشخصه‌های برتر و رقابتی شهرها که باید ریشه در واقعیت‌ها داشته باشد، مورد توجه است.

 در آیین گشایش اولین کارگاه توجیهی شهرهای خلاق نامور مطلق ادامه داد: آینده جهان، آینده شهرهاست و مرزهای کشورها به مراتب کمتر شده و قدرت و تاکید روی شهرها بیشتر می ‌شود. به طوری که اکنون بسیاری از کشورها را به واسطه شهرهایشان و پیشرفت در حوزه ‌های شهری می‌شناسیم. مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو- ایران در ادامه صحبت هایش در خصوص راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در کمیسیون ملی یونسکو- ایران با همکاری وزارت کشور اشاره هایی داشت و گفت: شهرهایی که برای ثبت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو مورد تایید قرار نگیرند می توانند به شبکه شهرهای خلاق ملی بپیوندند و خود را برای ثبت در سال های آینده مهیا سازند.

در ادامه پنل اول کارگاه توجیهی شهرهای خلاق خانم جوانی رییس اداره سازمان ها و مجامع بین المللی امور بین الملل وزارت کشور، دکتر مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ایران و دکتر پژوهان نماینده سازمان شهرداری ها به بیان مطالبی در خصوص شهرهای خلاق پرداختند.

پنل دوم کارگاه توجیهی شهرهای خلاق از ساعت ۱۴ آغاز به کار کرد. در آغاز این پنل دکتر شمس الهی کارشناس گروه فرهنگ و مسئول دبیرخانه شهرهای خلاق کمیسیون ملی یونسکو- ایران به بیان نکات کلیدی در خصوص شبکه شهرهای خلاق یونسکو پرداخت و فرایند ثبت شهرها را در آن شبکه جهانی و ضوابط مربوط را برای نمایندگان ۱۱ شهر منتخب توضیح داد.

در ادامه نیز دکتر قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و مهندس ایزد خواستی نماینده شهرداری اصفهان به بیان تجربیات ارزشمندشان در خصوص فرایند ثبت شهرهای رشت و اصفهان در شبکه شهرهای خلاق یونسکو (UCCN) پرداختند و به سوالات  نمایندگان شهرها پاسخ دادند.