کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین کارگاه اموزشی برنامه ریزی فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی ویژه پایتخت کتاب - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین کارگاه اموزشی برنامه ریزی فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی ویژه پایتخت کتاب

برای مشاهده گزارش اولین کارگاه اموزشی برنامه ریزی فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی  ویژه پایتخت کتاب کلیک نمایید

image_printچاپ
Web Analytics