اولین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز، 17 و 18 بهمن ماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود