کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز، 17 و 18 بهمن ماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز، 17 و 18 بهمن ماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود

image_printچاپ
Web Analytics