کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین نشست کمیته کاری بررسی زمینه‌های مشترک همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی و کمیسیون ملی یونسکو – ایران (در خصوص زلزله کرمانشاه) برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین نشست کمیته کاری بررسی زمینه‌های مشترک همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی و کمیسیون ملی یونسکو – ایران (در خصوص زلزله کرمانشاه) برگزار شد

کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی در روز سیزدهم آذر 1396 از ساعت 9 تا 11 میزبان نشستی با حضور نمایندگان کمیسیون ملی یونسکو– ایران، برنامه اسکان بشر ملل متحد و کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی به منظور بررسی زمینه‌های مشترک همکاری میان این سه دستگاه، به ویژه در خصوص زلزله اخیر کرمانشاه بود.

در این جلسه دکتر مهین گزانی، مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو– ایران و دبیر کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک، مهندس سید عباس جزایری، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و رئیس کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی، دکتر مهمت امین اکدوغان، مشاور برنامه اسکان بشر ملل متحد، زهرا عباسی، مشاور برنامه کاهش خطر بلایا و برنامه اسکان بشر ملل متحد، دکتر مریم صدقی، دبیر کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی، مهندس رضوان خادمی، کارشناس کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایا طبیعی، مهندس حسن آزاده، مشاور کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی و دکتر مهرناز پیروزنیک، کارشناس علوم کمیسیون ملی یونسکو– ایران حضور داشتند.

مباحث مطرح شده در این نشست عبارت بودند از:

 • خوشامدگویی رئیس کرسی مدیریت بلایای طبیعی به شرکت کنندگان و اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های گسترده انجام شده توسط کرسی مدیریت بلایای طبیعی در استان زلزله‌زده کرمانشاه و ملاقات‌های متعدد رئیس کرسی با مقامات دولتی، هلال احمر و سایر سازمان‌های مرتبط در این ارتباط.
 • بررسی زمینه‌های مشترک همکاری میان سه دستگاه شرکت کننده در جلسه.
 • امکان‌سنجی برگزاری کارگاهی در کرمانشاه به دنبال زلزله اخیر در زمینه بازسازی و بررسی اثرات اجتماعی منطقه زلزله زده کرمانشاه، با همکاری کمیسیون ملی یونسکو– ایران، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی و برنامه اسکان بشر ملل متحد و سایر دستگاه‌های ملی و بین‌المللی مرتبط.
 • موضوعات پیشنهادی برای کارگاه دو روزه کرمانشاه: بازسازی، مرمت و مقاوم‌سازی در شرایط پس از بحران و یا بازسازی دائم و ظرفیت سازی برای ارتقای آموزش در راستای کاهش خطرپذیری در شرایط پس از وقوع بحران (نهایی شدن موضوعات در نشست‌های آتی کمیته‌های کاری و علمی انجام خواهد شد).
 • مقرر شد کمیته‌های علمی و اجرایی برای برگزاری کارگاه کرمانشاه تشکیل شود.
 • به پیشنهاد نماینده کمیسیون ملی یونسکو– ایران مقرر شد پیش از برگزاری کارگاه، نشست مقدماتی یک روزه‌ای در تهران (احتمالا در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) برگزار شود.
 • تاریخ پیشنهادی برای کارگاه کرمانشاه اوایل بهمن‌ سال جاری (فوریه 2018) تعیین شد.
 • مقرر شد روز اول کارگاه به مباحث علمی و روز دوم آن به مباحث اجتماعی اختصاص یابد.
 • با توجه به تجارب موفق کشورهای ترکیه و ژاپن، مقرر شد شرکت‌کنندگانی از این کشورها، مشاوران بین‌المللی و سازمان‌های مرتبط ملی و بین‌المللی شرکت داشته باشند.
 • بر ضرورت بررسی زیرساخت‌ها، اسناد و مدارک قانونی موجود و در نهایت انجام اقدامی عملی توسط نماینده برنامه اسکان بشر ملل متحد تأکید شد.
 • مقرر شد تا واقعه زلزله مستندسازی شود و در این ارتباط نماینده برنامه اسکان بشر ملل متحد خواستار کمک از همکاران حوزه طراحی شهری و نیز شهرداری تهران شد.
 • همکاری در تدوین یک سند راهبرد ملی (با عنوان بیانیه کرمانشاه) در زمینه ارائه راهکارهای مدیریتی در راستای کاهش خطرپذیری سوانح در مناطق آسیب‌دیده.
 • اعلام آمادگی نماینده برنامه اسکان بشر ملل متحد برای حمایت فنی، و مشارکت فعال در پروژه.
 • اشاره نماینده کمیسیون ملی یونسکو– ایران به ضرورت تدوین یک نقشه راه به منظور هدف‌گذاری در تدوین استراتژی ملی با همکاری کلیه دست‌اندر‌کاران (کاری که در کشورهای دیگر از جمله در ترکیه بعد از زلزله 1999 رخ داد). تاکید بر استفاده از تجارب سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در انجام این کار و انجام هماهنگی‌های اولیه با مسئولین رده بالای کشور و همچنین اخذ حمایت‌های لازم از آژانس‌های ذیربط در سیستم ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای دیگر به منظور اجرایی کردن آن. همچنین بر مبنای این نقشه راه، برنامه نشست مقدماتی و کارگاه کرمانشاه تعریف خواهند شد و در نهایت این نقشه راه به عنوان یک الگو در موارد مشابه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 • تاکید بر ضرورت ایجاد یک کمیته راهبری در کنار کمیته‌های علمی، اجرایی و کاری نشست و کارگاه و اینکه دستاوردهای حاصله منجر به بیانیه کرمانشاه شود.
 • تاکید نماینده برنامه اسکان بشر ملل متحد بر نیاز استان کرمانشاه به مستندسازی واقعه و آموزش‌های مرتبط (بر مبنای نتایج تحقیقات به عمل آمده توسط آژانس ملل متحد در کرمانشاه پس از وقوع زلزله).
 • پیشنهاد ملاقات با وزیر کشور از سوی نماینده کمیسیون ملی یونسکو– ایران و یا ملاقات با معاون اول رئیس جمهور، آقای جهانگیری به پیشنهاد رئیس کرسی مدیریت بلایای طبیعی.
 • مقرر شد concept note اولیه توسط آقای دکتر اکدوغان تهیه و در اختیار گروه علوم کمیسیون برای نهایی شدن قرار گیرد.
 • مقرر شد جلسه آتی کمیته کاری در روز 21 آذر در محل پژوهشکده و کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی از ساعت 9 تا 11 برگزار شود.

تهیه خبر: گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو – ایران

image_printچاپ

Web Analytics