اولین رویداد استارت آپی طراحی و تولید تکنولوژی‌های یادگیری با رویکرد آموزش مدیریت پسماند، برگزار شد

اولین رویداد کارآفرینی استارت آپی با عنوان: “طراحی و تولید تکنولوژی‌های یادگیری با رویکرد آموزش مدیریت پسماند”، با هدف طراحی و تولید رسانه‌های استاندارد آموزشی و ساماندهی به تهیه و خرید اقلام تشویقی، توسط کرسی یونسکو درآموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور، با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه‌های کشور، در تاریخ ۵ و ۶ شهریور ۱۳۹۸ در محل مرکز آموزش تخصصی و نمایشگاه دائمی مدیریت پسماند شهرداری تهران برگزار شد. در این برنامه، ۷۵ نفر در قالب ۱۸ تیم به رقابت پرداختند که در نهایت ۵ تیم به عنوان منتخب معرفی شدند. گزارش برنامه از طریق لینک قابل دسترس است.