کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین جلسۀ کمیته برنامه‌ریزی "نشست مشورتی آموزش عالی و یادگیری مبتنی بر پایداری" برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین جلسۀ کمیته برنامه‌ریزی “نشست مشورتی آموزش عالی و یادگیری مبتنی بر پایداری” برگزار شد

اولین جلسه کمیته برنامه‌ریزی” نشست مشورتی آموزش عالی و یادگیری مبتنی بر پایداری” با شرکت دکتر محب حسینی، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، دکتر نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دکتر ذاکر صالحی، مشاور رئیس و عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و خانم قارون، معاون اجرائی موسسه، به منظور بحث و تبادل‌نظر در مورد محتوای علمی نشست، فرآیند برگزاری و مشارکت دانشگاه‌ها،  شرکت‌کنندگان، و زمان و مکان نشست در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ در محل موسسه برگزار شد. قرار شد نکات زیر در برنامه‌ریزی نشست مورد نظر قرار گیرد:

  • نتایج و دستاوردهای کلیه گردهمائی‌های برگزار شده مربوط به آموزش برای توسعۀ پایدار که توسط کمیسیون ملی یونسکو و موسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شده است، در برگزاری نشست فوق مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از : کنفرانس آموزش عالی و توسعۀ پایدار (۱۳۸۴)، کارگاه ملی پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ آموزش برای توسعۀ پایدار و رویکرد کشوری تا پایان ۲۰۱۳ (۱۳۸۸)، دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار (۱۳۹۲) وکنفرانس ملی ارزیابی پیشرفت در مولفه‌های مختلف آموزش برای توسعۀ پایدار در ایران (۱۳۹۳).
  • قبل از برگزاری نشست مشورتی یک مطالعه پیمایشی در دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی به‌منظور ارزیابی وضعیت موجود آموزش برای توسعۀ پایدار با همکاری مشترک کمیسیون ملی یونسکو و موسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی صورت پذیرد.
  • سند نقشه‌راه آموزش برای توسعۀ پایدار برای سال‌های پسا ۲۰۱۵ که توسط کمیسیون ملی یونسکو در دست ترجمه است، با همکاری دو نهاد منتشر و چاپ شود.
  • پنج اولویت برنامۀ عمل جهانی آموزش برای توسعۀ پایدار یونسکو برای سال‌های پس از ۲۰۱۵، در برنامه‌ریزی علمی نشست مورد توجه قرار گیرد. این اولویت‌ها عبارتند از: توسعۀ سیاست‌ها، تغییر محیط‌های یاددهی و یادگیری، توانمندسازی آموزشیاران و مربیان، توانمندسازی و بسیج جوانان، و سرعت بخشیدن به راه حل‌های پایدار در سطح محلی
  • با توجه به امکانات موسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، قرار شد محل دبیرخانه نشست، در موسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تشکیل شود.
  • با توجه به تاکید یونسکو مبنی بر ضرورت جلب مشارکت جوانان در برنامه‌های آموزش برای توسعه پایدار، از نتایج پایان‌نامه‌های دورۀ دکترا در زمینۀ آموزش برای توسعۀ پایدار به شکل پوستر و یا به‌شکل کتابچه در نشست مشورتی بهره‌برداری شود.
  • با توجه به اینکه بحث پایداری، یکی از موضوعات محوری فعالیت‌های کرسی‌های یونسکو در ایران در چارچوب برنامه بین‌المللی شدن آموزش عالی است، کمیسیون ملی یونسکو اقدام لازم را جهت حضور و مشارکت کرسی‌ها و سایر شرکای مربوطه در برنامه‌ریزی نشست فوق به عمل آورد.
  • با توجه به تناسب موضوعی، قرار شد نشست مشورتی آموزش عالی و یادگیری مبتنی بر پایداری در هفته آموزش، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، برگزار شود.
image_printچاپ
Web Analytics