اولین جلسۀ هماهنگی و برنامه‌ریزی با محوریت برگزاری نشست منطقه‌ای ژئوپارک‌های یونسکو در قشم- 2 بهمن 1395

در تاریخ 2 بهمن 95 اولین نشست هماهنگی به منظور برنامه‌ریزی برگزاری نشست منطقه‌ای آموزشی ژئوپارک‌های یونسکو در تاریخ 14 و 15 اردیبهشت 1396، با همکاری یونسکو و منطقۀ آزاد تجاری قشم با حضور جناب آقای مهندس مؤمنی، رئیس هیأت و مدیر عامل منطقۀ آزاد تجاری و همکارانشان (آقایان مهندس امانی، مهندس محسن‌پور و دکتر عوفی)، آقای مهندس امری کاظمی، مشاور ژئوپارک قشم و عضو شورای بین‌المللی ژئوپارک‌های یونسکو، سرکار خانم دکتر گزانی، مدیر گروه علوم کمیسیون ملّی یونسکو – ایران و خانم مهرناز پیروزنیک، کارشناس علوم کمیسیون ملّی یونسکو – ایران از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر منطقۀ آزاد قشم در تهران تشکیل شد.

در این جلسه، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

 1. هدف از برگزاری نشست بیان و توافق شد که نحوۀ همکاری هر یک از سازمان‌های برگزارکننده و نتایج مورد انتظار این نشست مشخص گردید.
 2. مقرر شد کمیتۀ هماهنگی متشکل از اعضای حاضر در جلسه تشکیل شود و طی جلسات مختلف برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به منظور برگزاری نشست انجام دهند.
 3. کشورهای شرکت کننده بر مبنای مکاتبات یونسکو و تمایل کشورها تعیین می‌گردند و لیست آنان از سوی یونسکو اعلام خواهد شد.
 4. لیست شرکت‌کنندگان ایرانی توسط کمیتۀ هماهنگی تعیین خواهد شد.
 5. بر هماهنگی با وزارت امورخارجه تأکید شد.
 6. مقرر گردید از این نشست منطقه‌ای نتایج ملموس برای برنامه‌ریزی‌های آتی با یونسکو حاصل شود.
 7. توافق شد تا برنامه‌ریزی لازم به منظور تعیین مقالات و سخنرانی‌های کلیدی با توجه به اهداف و برنامه‌های شبکۀ جهانی ژئوپارک‌های یونسکو و نقشی که کشورمان در منطقه در ارتباط با ژئوپارک می‌تواند داشته باشد و تأکید بر جایگاه ژئوپارک‌ها در تحقق دستورکار 2030 برای توسعۀ پایدار مورد توجه قرار گیرد.
 8. در خصوص برگزاری نشست دیگری در ارتباط با ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و نقش جادۀ ابریشم با همکاری یونسکو، سازمان حفاظت محیط زیست و منطقۀ آزاد تجاری قشم و کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملّی یونسکو – ایران در ذخیره‌گاه حرا هماهنگی‌های لازم توسط کمیسیون ملّی یونسکو – ایران به‌عمل آید و نتیجه متعاقباً اعلام شود.
 9. تأکید بر نقش جادۀ ابریشم در ژئوپارک‌ها و مشارکت جوامع محلی در ژئوپارک‌ها به منظور ترویج توسعۀ پایدار و تدوین یک منشور اخلاقی به منظور عملیات اجرایی در برنامه‌ها، مورد توافق قرار گرفت.
 10. تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی ژئوپارک از دیگر موارد بیان شده بود.
 11. تأکید بر همکاری با تمامی ذی‌نفعان به منظور احیای همه جانبۀ ژئوپارک قشم و تبدیل آن به یک الگوی مناسب در سطح منطقه و جهان؛
 12. تأکید بر مستندسازی نشست به زبان فارسی و انگلیسی؛
 13. توافق شد در جزیرۀ قشم دبیرخانه‎ای برای نشست ایجاد شود و شرح وظایف همۀ اعضا مشخص شود و احکام لازم صادر گردد.

 

تهیه و تدوین: گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو – ایران