کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولین جلسه شورای سیاستگذاری "کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران" برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (11)

اولین جلسه شورای سیاستگذاری “کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران” برگزار شد

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری “کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران”، در تاریخ ۱۹ شهریور، با حضور دکتر نصیری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر سبحان‌الهی، رئیس دانشگاه خوارزمی، دکتر ذکائی، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، دکتر بیژن عبدالهی، استاد دانشگاه خوارزمی، دکتر کریمی، مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه خوارزمی، دکتر ثابت نژاد، معاون پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دکتر نیستانی، مدیر مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر محدثه محب حسینی، مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.

جلسه با ریاست دکتر نصیری آغاز شد. وی در ابتدا اظهار داشت: “کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران، جزو برنامه مشارکت یونسکو است و به تائید این سازمان رسیده است و قرار است با تلاش مشترک دانشگاه خوارزمی و کمیسیون ملی یونسکو و حمایت وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با بحث آموزش، در آذرماه امسال برگزار شود. خوشبختانه اخیرا آئین‌نامه ارتقای کیفیت در آموزش عالی نیز توسط وزارت علوم تهیه شده است و تقارن آن را با برگزاری این کنفرانس، به فال نیک می‌گیریم.”

او سپس به مصوبات جلسه مشترکی که در رابطه با کنفرانس مذکور، پیش از این، با حضور تنی چند از اعضای فوق برگزار شد، اشاره کرد و افزود: “طبق مصوبات جلسه هماهنگی کنفرانس که در دو هفته گذشته برگزار شد، دکتر سبحان‌الهی به‌عنوان رئیس کنفرانس، دکتر عبدالهی، دبیر کمیته علمی، دکتر کریمی، مسئول کمیته اجرائی و دکتر محب حسینی به‌عنوان دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس ارتقای کیفیت در نظام آموزش و یادگیری ایران پیشنهاد شدند و مقر دبیرخانه کنفرانس، دانشگاه خوارزمی تعیین شد. همچنین با توجه به ضیق وقت تا زمان برگزاری کنفرانس و نظر به اینکه لازم است گزارش مالی و علمی کنفرانس تا پایان آذرماه به یونسکو ارائه شود، پیشنهاد شد که مقالات کنفرانس، سفارشی باشند و روسای پانل‌های تخصصی، سخنرانان کلیدی و مقالات پانل خود را مشخص نمایند.”

سپس اعضاء، نقطه نظرات خود را در این خصوص ارائه کرده و پیشنهادات فوق به تصویب رسید.

در ادامه، دکتر محب حسینی، بروشور کنفرانس شامل اهداف و محورها را به‌منظور بحث و تبادل نظر اعضاء، به شرح زیر قرائت کرد: “اهداف کنفرانس عبارتند از: ظرفیت‌سازی در نظام آموزشی ایران با توجه به تحولات رایج اجتماعی، اقتصادی و فناوری؛ کمک به تقویت سازوکارهای لازم و یکپارچه برای ارتقای کیفیت و بهبود ارزیابی درونی در سیاست‌های کلان آموزشی؛ تعیین چالش‌های تضمین کیفیت در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به روش‌ها و فضاهای متحول آموزشی؛ تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت آموزش خصوصا از منظر یادگیری فراگیران و شرایط مرتبط یاددهی و یادگیری؛ انجام اقدامات لازم و مناسب برای بهبود کیفیت در نظام آموزشی ایران برای عرضه فرصت‌های یادگیری فراگیر و با کیفیت مادام‌العمر برای همه. محورهای کنفرانس عبارتند از: مفاهیم و رویکردها: شناخت و درک کیفیت در فرآیندهای یاددهی و یادگیری؛ شاخص‌ها و ابزارهای مربوط به پایش، سنجش و ارزیابی کیفیت با تاکید بر مولفه‌های دروندادی، فرآیندی و بروندادی؛ بهترین تجارب ملی و بین‌المللی در زمینه تضمین کیفیت با توجه به استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛ و سیاست‌ها، راهبردها و ساز وکارهای موثر برای دستیابی به نظام‌های آموزشی باکیفیت و پایدار در آینده.”

پس از آن اعضاء به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و موضوعاتی از قبیل زیر پیشنهاد شد: ۱- با توجه به گستردگی مبحث کیفیت و چالش‌های مرتبط با آن، در برخی از اهداف و محورهای کنفرانس بازنگری شود ۲- موضوع کنفرانس به نحوی طراحی شود که بتواند با توجه به نبود معیارهای یکپارچه تضمین کیفیت، برونداد موثری داشته باشد، ۳-پانل‌هایی به بررسی تجربیاتی که تاکنون در زمینه ارتقای کیفیت در کشور حاصل شده است، اختصاص داده شود. در این خصوص می‌توان کنفرانس را یک روزه برگزار کرد و  بخش صبح آن را به  مباحث نظری و ارائه آخرین دیدگاه‌های بین‌المللی و پانل‌های تخصصی عصر را به نقد و بررسی تجربیات حاصله در کشور در زمینه تضمین کیفیت، اختصاص داد  ۴- از سازمان‌ها و نهادهایی که در حوزه کیفیت فعالیت داشته‌اند، نظیر سازمان ملی استاندارد و انجمن کیفیت و آموزش و…. نیز برای شرکت و تبادل تجربیات در کنفراس دعوت به‌عمل آید ۵- برای کنفرانس یک سند پایانی تنظیم شود.

در خاتمه قرار شد در اسرع وقت، جلسه کمیته علمی کنفرانس متشکل از افراد صاحب‌نظر از حوزه‌های مختلف مربوط به آموزش در کشور تشکیل شود و همچنین در مورد محتوای علمی کنفرانس، سخنرانان و پانل‌های تخصصی به بحث و تبادل نظر بپردازند.

image_printچاپ
Web Analytics