کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران، کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر اردکانیان وزیر نیرو و رئیس کمیته ملی آب‌شناسی، دکتر ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران، برگزار شد

نخستین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران در تاریخ سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ با حضور نمایندگان سازمان‌های عضو و به ریاست دکتر اردکانیان وزیر نیرو و رئیس کمیته ملی آب‌شناسی در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل شد.

 در این جلسه علاوه  بر دکتر ایوبی (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو) و دکتر سروش (معاون امور آب و آبفا و نایب رئیس کمیته)، نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی شامل وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت امورخارجه، وزات علوم و تحقیقات و فناوری، سازمان هواشناسی، روسای مراکز و کرسی‌های یونسکو و نماینده اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند. دستور کار جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  • توزیع احکام اعضای کمیته
  • تشریح آیین نامه جدید و شرح وظایف
  • نحوه مشارکت کمیته ملی آبشناسی در تدوین فاز نهم برنامه بین‌المللی آبشناسی یونسکو
  • برگزاری دومین رویداد آموزشی مدیریت رودخانه­های مرزی و منابع آبی مشترک بین ایران و افغانستان

همچنین اخبار مرتبط به موضوعات ذیل به اطلاع کلیه اعضا رسید:

  • بیست‌و‌سومین نشست شورای بین‌دولتی برنامه بین‌المللی آبشناسی یونسکو که در آن ایران به عنوان نایب رییس این برنامه انتخاب شده است.
  • بیست‌وششمین نشست کمیته راهبری منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه بین‌المللی آبشناسی یونسکو که ایران میزبان دوره سی­ام این نشست خواهد بود.
  • کارگاه آموزشی سازگاری با کم­آبی و ارتباط شهرها و حوضه های آبریز، هشتمین نشست آسیایی G-WADI و دومین نشست تخصصی برنامه ابتکار بین المللی خشکسالیIDI
  • اراءه گزارش مختصر اعضا کمیته در خصوص فعالیت‌های مرتبط

در اولین جلسه پس از ارائه مواردی در خصوص عملکرد و انتظارات از کمیته ملی آبشناسی در داخل و خارج از کشور توسط دکتر چاوشیان به عنوان دبیرکمیته، استماع نظرات همه اعضا در این خصوص و مطالب و رهنمودهای دکتر اردکانیان، وزیر نیرو و  ریاست کمیته، مقرر شد برنامه راهبردی کمیته  با هماهنگی دبیرخانه کمیته تهیه و براساس برنامه زمان‌بندی مناسب در اختیار اعضا قرار گیرد.

image_printچاپ
Web Analytics