کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اولين مسابقه استارت آپ گردشگری گاسترونومی، دانشگاه تهران، كرسي كارآفريني يونسكو، كميسيون ملي يونسكو- ايران

اولين مسابقه استارت آپ گردشگری گاسترونومی دانشگاه تهران، برگزار شد

اولين مسابقه استارت آپ گردشگری گاسترونومی دانشگاه تهران از ۱۱ الی۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در دانشکده ‏كارآفرینی دانشگاه تهران، با همكاری كرسي كارآفريني يونسكو و كميسيون ملي يونسكو- ايران در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.

دراین مسابقه اشخاص حقيقي و ‏حقوقي با ارايه ایده ها واستارت آپ ها با موضوع دانش، فرهنگ و هنر درباره انواع خوراكي ها و نوشیدنی ‏ها در اولين مسابقه استارت آپ گردشگری (گاسترونومی) ایرانی و بین المللی شرکت كرده و چگونگی تولید و ترکیب غذاها، توزیع و مصرف ‏خوراكي ها، ‏‎ایده ها و روش های نو، استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید در سطح ملی را ارائه و پس از آن  طرح هاي نو در زمینه كارآفريني و ايجاد كسب وكارهاي جديد، تجاری سازی، سرمایه گذاری و ‏برندسازی ایده ها و استارت آپ ها در سطح بين المللي، انتخاب شد.‏

شیدامهنام، مدير گروه علوم اجتماعي و انساني کمیسیون ملی یونسکو- ایران در اختتاميه اين رويداد، به نمايندگي از كميسيون ملي ‏يونسكو، در سخنراني خود به مفهوم جدید سواد در دنيای امروز اشاره کرد. وی بیان کرد: امروز سواد دیگر ‏فقط به معنای دانش آموختگی و مهارت آموزی نیست، بلکه امروز سواد به معنای تغییر تلقی می شود و فردی ‏را می توان باسواد شمرد که بتواند ابتدا در زندگی فردی خود و خانواده و متعاقبا در زندگی اجتماعی و سطح جامعه خود تغییر مثبت رو به جلو ‏ایجاد نماید که کارآفرینی به معنای خلاقیتی که بتواند در میان مدت، ‏بازدهي اقتصادي پايدار داشته باشد، يكي از مؤلفه هاي اين تعريف به شمار مي رود.

وي افزود: كارآفريني حاصل تعامل متقابل و حمايت همسوي سه ضلع مثلث نخبگان و پژوهشگران، بخش خصوصي و دولت به عنوان تسهيلگر و فراهم آورنده زيرساخت هاي مناسب و امنيت شغلی در عرصه های سیاستگذاری مطلوب است. وي با اشاره به كرسي كارآفريني يونسكو در دانشگاه تهران و اهميت موضوع خلافيت و نوآوري در سازمان يونسكو به اهميت موضوع اين استارت آپ براي كميسيون ملي يونسكو_ ايران تاكيد کرد و ادامه داد: خوراك شناسي به عنوان يكي از مؤلفه هاي فرهنگي تاثيرگذار مي تواند عامل مهمي در ارتقا تعاملات بين كشورها باشد و حوزه خوراك شناسي در شبكه شهرهاي خلاق يونسكو و همچنين اين حوزه در شهرهاي راه ابريشم تاييد كننده اين موضوع هستند.

مهنام نقش كميسيون ملي يونسكو- ایران را در شناسايي ظرفيت هاي تسهيل ارتباط بخشي و مستندسازي و تهيه گزارش ها جهت تبادل اطلاعات و تجارب مطلوب حائز اهميت شمرده و آمادگي لازم را براي همكاري با دانشگاه تهران در اين حوزه ها اعلام کرد.

image_printچاپ
Web Analytics