کمسیون ملی ایران- یوسنکو

"اندر هنر روزه" - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

“اندر هنر روزه”

محبوب ترین عضو در حیوانات دستگاه گوارش یا به فرموده امام محمد غزالی معده (حوزخانه جسم )است .
این محبوب ترین عضو حیوانات در نوع بشر نیز از محبوبیت و مقبولیت بی چون و چرایی برخوردار است تا جایی که بالاترین هزینه های زندگی مصروف همین دستگاه جهاز هاضمه می شود ..
… شگفتی ماجرا زمانی است که آدمی در تقدیس و تسبیح شکم، گوی سبقت را بر بهائم و جانوران می رباید و از این رهگذر تمام مصائب و ستیزیش ها و رنج های کاروان بشر آغاز می شود ..

اما به قول پیر جان شناس، مولوی بزرگ قرار است نوع فربهی انسان با جانوران تفاوت داشته باشد :

آدمی فربه شود از راه گوش
جانور فربه شود از حلق و نوش

و چه تفاوت کهکشانی میان فربهی جانوری و فربهی انسانی وجود دارد ..

غزالی بزرگوار چه زیبا بیان می فرماید که :

چون شکم آکنده و مشحون و لبریز از طعام شد ، شهوت نکاح جنبیدن گیرد ، شهوت نکاح آدمی را به شهوت زیادت مال رهنمون می سازد ، شره و شهوت مال اندوزی آدمی را به وادی شهوت جاه و مقام و منصب سوق می دهد. در ادامه نزاع برای رسیدن به جاه و قدرت آدمی را به سان جانوران درگیر رقابت بر سر قلمرو ، برتری جویی و انحصار طلبی سوق می دهد ..

از رهگذر برتری جویی آدمی گرفتار تکبر و تفرعن می شود و کبر و غرور انسان را به وادی دردناک حرص و حسد و کینه وارد می سازد و در فرجام این مسیر دهشتناک انسان به موجودی بی خرد ، سفاک ، بی رحم و خونریز تبدیل می شود .‌. !

کافی است سیری در اخبار روزمره جهان داشته باشید تا درجه خونخواری بشر را ادراک کنید ..

و اما این همه به قول غزالی ریشه در انباشتن انبار معده دارد که اصل همه معصیت ها از آنجا سرچشمه می گیرد !

و هنر روزه و ماه نورانی رحمت ، مهار این عضو چموش و زیادت خواه است ..
پایان کلام را در باب هنر روزه با میناگری پیر خجسته جان بلخ مولانا زمزمه کنید :

بر بند دهان از نان کآمد شکر روزه
دیدی هنر خوردن بنگر هنر روزه

آن شاه دوصد کشور تاجیت نهد بر سر
بر بند میان زوتر کآمد کمر روزه

گر روزه ضرر دارد ، صد گونه هنر دارد
سودای دگر دارد سودای سر روزه

باریک کند گردن ، ایمن کند از مردن
تخمه اثر خوردن مستی اثر روزه

شیطان همه تدبیرش و آن حیله و تزوریش
بشکست همه تیرش پیش سپر روزه

دكتر عبدالمهدی مستکین، مدير گروه فرهنگ كميسيون ملي يونسكو- ايران

image_printچاپ
Web Analytics