کمسیون ملی ایران- یوسنکو

انتصاب دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران به سمت مدیر مسئولی مجله پیام یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://spamcheckr.com/?fp=obr8btZyJS6KAUpf9LipJR4ZNoeWw6TlYljoQnba7jRvW1VIa6jLSNAMxbxmVLAfDD4Dhzd0aTBYAlCwcTPnDw%3D%3D&prvtof=GYcpP4u21J2eITd%2FHuQdKFvmk%2BA9%2BNQYDjW5H1aXles%3D&poru=PZq9TPgu54fi0U0an%2BnF2cwjIwyx0TP2f0pRiRPyeT3PggilFY9VOEcBPkPhM2rS&">Click here to proceed</a>. </body>

انتصاب دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران به سمت مدیر مسئولی مجله پیام یونسکو

آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران با نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر محمد فرهادی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با موافقت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت مذکور به سمت مدیر مسئول مجله پیام یونسکو منصوب شدند.

image_printچاپ
Web Analytics