کمسیون ملی ایران- یوسنکو

انتصاب دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران به سمت مدیر مسئولی مجله پیام یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

انتصاب دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران به سمت مدیر مسئولی مجله پیام یونسکو

آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران با نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر محمد فرهادی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با موافقت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت مذکور به سمت مدیر مسئول مجله پیام یونسکو منصوب شدند.

image_printچاپ
Web Analytics