کمسیون ملی ایران- یوسنکو

امکان‌سنجی و ارزیابی جنگل‌های هیرکانی جهت آغاز اقدامات لازم برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی جهانی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

امکان‌سنجی و ارزیابی جنگل‌های هیرکانی جهت آغاز اقدامات لازم برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی جهانی یونسکو

با عنایت به اهمیت روز افزون مقوله حفظ و حراست از گنجینه‌های طبیعی کشور و به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی که تنها بازماندۀ میراث طبیعی جنگل‌های ادوار پیشین تاریخ زمین است و نظر به قرار گرفتن این جنگل‌های ناب و خالص در سرزمین ایران، گروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو – ایران و کمیتۀ ملی برنامۀ انسان و کرۀ مسکون با در نظر گرفتن ابعاد مختلف علمی، طبیعی و فرهنگی این میراث، نشست تخصصی با حضور مقامات مسئول از سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و استادان برجسته در حوزۀ جنگل‌های هیرکانی در تاریخ یکشنبه 28/9/95 برای آغاز اقدامات لازم برای ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در محل معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار نمود.

تهیه و تنظیم: گروه علوم

image_printچاپ
Web Analytics