کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اغاز شصت‌وپنج‌سالگی تاسیس یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اغاز شصت‌وپنج‌سالگی تاسیس یونسکو

در این مراسم سفیران و هنرمندان صلح یونسکو و اعضای نمایندگی‌های یونسکو در کشورهای عضو حضور داشتند.
یونسکو در تاریخ 16 دسامبر 1945 تأسیس شده است.
یونسکو به همین مناسبت بروشوری را به نشانی الکترونیکی زیر تهیه و تدوین کرده است:
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001903/190306E.pdf
 

image_printچاپ
Web Analytics