کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقاي دکتر عبدالحميد احمدي

رئیس کمیته و معاون  فرهنگي، آموزشي و پژوهشي وزارت ورزش و جوانان

۲ سرکار خانم  دکتر شیدا مهنام دبیر کمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو- ایران
۳ جناب آقاي دکتر غلامرضا شعباني بهار معاون  ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان
۴ سرکار خانم رباب شهريان معاون  ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان
۵ جناب آقاي دکتر محمد پورکياني مديرکل  تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۶ جناب آقاي مهندس کيومرث هاشمي رئيس  کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي
۷ جناب آقاي دکتر رجبي رئيس  دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران
۸ جناب آقاي دکتر رضا قراخانلو رئيس  پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
۹ جناب آقاي طلوع کيان دبيرکل  فدراسيون ورزش‌هاي زورخانه‌اي و پهلواني
۱۰ جناب آقاي دکتر رسول خادم رئيس  فدراسيون کشتي جمهوري اسلامي ايران
۱۱ جناب آقاي محمود خسروي وفا رئيس  کميته ملي پارالمپيک جمهوري اسلامي ايران
۱۲ جناب آقاي غلامرضا جعفري رئيس  فدراسيون ورزش روستايي و بازي‌هاي بومي محلي)
۱۳ جناب آقاي دکتر شهبازي عضو  هيأت علمي دانشکده تربيت­ بدني دانشگاه تهران
۱۴ سرکار خانم سیما  ليموچي عضو  هيأت علمي دانشگاه الزهرا
۱۵ سرکار خانم زهرا نعمتي ورزشکار  و قهرمان المپیک
۱۶ جناب آقاي دکتر حبیب هنري عضو  هيأت علمي دانشکده تربيت بدني دانشگاه علامه طباطبایی
۱۷ جناب آقای منوچهر زندی نائب رئیس  انجمن ورزشی نویسان ورزشی
۱۸ جناب آقای دکتر عباس بهرام رئیس  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

 

 

image_printچاپ
Web Analytics