کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی علوم‌زمین و ژئوپارک‌ها - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی علوم‌زمین و ژئوپارک‌ها

رديف نام و نام خانوادگي سمت
۱ جناب آقای مهندس محمدتقی کره‌ای رئیس  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۲ سرکار خانم دکتر مهین گزانی مدیر گروه علوم و دبیر کمیته کمیسیون ملی یونسکو در ایران
۳ جناب آقای دکتر مهدی زارع مدیر گروه زلزله‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۴ جناب آقای دکتر بهزاد مهرابی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی
۵ جناب آقای دکترحسین معماریان عضو هیات علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
۶ جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
۷ سرکار خانم دکتر راضیه لک مدیرکل محترم برنامه‌ریزی، بودجه و فناوری اطلاعات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی رییس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم
۹ سرکار خانم فاطمه دهقان عضو هیات علمی بخش زلزله شناسی و مهندسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۱۰ جناب آقای اسدالله کشاورز با حقیقت مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۱ سرکار خانم مریم عادینی عضو شورای برنامه ریزی گروه‌های درسی زمین‌شناسی دفتر تالیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و
برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش
۱۲ جناب آقای دکتر حمید گشتاسب مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست
۱۳ جناب آقای دکتر فرهاد فرشاد کارشناس مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۴ جناب آقای دکتر سروش مدبری رئیس انجمن زمین شناسی ایران
۱۵ جناب آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
۱۶ جناب آقای دکتر علی نجفی مشاور ارشد  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۱۷ جناب آقای دکتر ایوب معمار هیات علمی گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای

 

image_printچاپ
Web Analytics