کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی حافظه جهانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی حافظه جهانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای دکترسید رضا صالحی امیری رئیس  سازمان اسناد و کتابخانه ملی(رئیس کمیته)
۲ جناب آقای سعید انبار لویی مدیرکل  ارشیو ها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما
۳ جناب آقای دکتر محمدرضا مجیدی رئیس  کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۴ جناب آقای دکتر اکبر ایرانی رئیس  مرکز پژوهشی میراث مکتوب
۵ جناب آقای دکتر فرهاد اعتمادی مدیر  گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران
۶ جناب آقای محمدرضا فاضل هاشمی رئیس  اداره مخطوطات سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
۷ حجت السلام و االمسلمین سید محمود مرعشی  نجفی رئیس  کتابخانه ایت الئه  مرعشی نجفی
۸ جناب آقای دکتر فرهاد نظری نماینده  سازمان میراث فرهنگی
۹ جناب آقای اصغر پور عزت رئیس  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۱۰ سرکار خانم مهندس فریبا فرزام متخصص و کارشناس  میراث مستند
۱۱ جناب آقای دکتر محمد حسن سمسار متخصص و کارشناس   میراث فرهنگی/نسخ خطی
۱۲ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد علی احمدی ابهری مشاور  رئیس و رئیس خدمات پارلمانی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۱۳ جناب آقای سید علی موجانی پژوهشگر و محقق  اسناد و مدارک تاریخی
۱۴ جناب آقای نادر مطلبی کاشانی نویسنده  و نسخه‌شناس
۱۵ جناب آقای عماد‌الدین شیخ‌الحکمائی نویسنده  و نسخه‌شناس
۱۶ جناب آقای مرتضی دامن پاک معاون  پژوهشی مرکز اموزش و پژوهش های بین الماللی وزارت امور خارجه
Print Friendly, PDF & Email
Web Analytics