کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی حافظه جهانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی حافظه جهانی

ردیف نام ونام خانوادگی  سمت
۱ خانم  دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
۲ آقای سعید انبار لویی مدیرکل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما
۳ حجت الاسلام سید محمد علی احمدی ابهری معاون کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۴ دکتر اکبر ایرانی رئیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب
۵ دکتر فرهاد اعتمادی مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران
۶ حجت الاسلام رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
۷ آقای فرهاد نظری مدیرکل ثبت سازمان میراث فرهنگی
۸ دکتر مرتضی دامن پاک جامی معاون پژوهشی مرکز اموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه
۹ خانم  دکتر فریبا افکاری  فهرست نویس ونسخه شناس
۱۰ اقای حسن نوری نیا رئیس اداره مخطوطات کتابخانه استان قدس رضوی
۱۱ آقای نادر مطلبی کاشانی نسخه‌شناس و مدیر مجله تخصصی پژوهش های نسخه شناسی
۱۲ آقای عماد‌الدین شیخ‌الحکمائی سند شناس و نسخه‌شناس پژوهشکده باستان شناسی دانشگاه تهران
۱۳ خانم دکتر سوسن اصیلی فهرست نویس و نسخه شناس کتابخانه مرکزی دانشگاه نهران
۱۴ اقای جمشید کیانفر  مورخ و نسخه شناس
۱۵ دکتر محمد حسن سمسار نسخه شناس نسخ خطی هنری
۱۶ حجت الاسلام سید علی عماد  رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

 

image_printچاپ
Web Analytics