کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی انسان و کره مسکون - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی انسان و کره مسکون

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 جناب آقای دکتر فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست
 

2

سرکار خانم دکتر مهین گزانی مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو
3 جناب آقای دکتر اصغر محمدی فاضل رئیس دانشکده محیط زیست
4 جناب آقای دکتر حمید گشتاسب مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست
5 جناب آقای دکتر عباداله محمودی طالقانی عضو شورای عالی جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
6 جناب آقای فرهاد نظری مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
7 جناب آقای دکتر عباس رنجبر هیات علمی و رئیس پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی
8 جناب آقای رضا جنیدی کارشناس اداره امور بین الملل محیط زیست وزارت امور خارجه
9 جناب آقای دکتر محسن مظلوم فارسی باف مدیرکل برنامه ریزی انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
10 جناب آقای دکتر مجتبی پالوج مدیر گروه توسعه روستایی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
11 جناب آقای دکتر حمیدرضا تشیعی معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضلاب کشور وزارت نیرو
12 سرکار خانم فاطمه عبادتی کارشناس دفتر امور ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت
13 جناب آقای اله مراد عفیفی پور مشاور معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
14 جناب آقای علی الهیار ترکمن رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
15 جناب آقای دکتر محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی
16 جناب آقای دکتر ناصر مهردادی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران
17 جناب آقای دکتر حمیدرضا غفارزاده مدیرکل امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی
18 جناب آقای دکتر محمدعلی کمالی معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
image_printچاپ
Web Analytics