کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی اقیانوس‌شناسی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی اقیانوس‌شناسی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکتر ناصر حاجی زاده ذاکررئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
۲جناب آقای دکتر عبدالعلی شرقیمشاور ارشد پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
۳سرکار خانم دکتر مهین گزانیمدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو
۴جناب آقای مهندس محمدرضا اله یار مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر  سازمان بنادر و دریانوردی
۵جناب آقای دکتر علی اکبر شیخی فینیرئیس دانشگاه دانشگاه هرمزگان
۶جناب آقای دکتر محمدرضا کاردانمدیرکل دفتر امور حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور سازمان انرژی اتمی
۷جناب آقای دکتر علیرضا ریاحی بختیاریرئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
۸جناب آقای دکتر ضیاءالدین الماسیمدیرکل بررسی آلودگی های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست
۹سرکار خانم دکتر راضیه لکمدیرکل برنامه­ ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
۱۰جناب آقای مهندس بهزاد لایقیمدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی
۱۱جناب آقای کاپیتان شاهرخ خدایاریرئیس اداره بازرسی ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲جناب آقای دکتر نیما پورنگمدیر بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور
۱۳جناب آقای دکتر علی اصغر آب نیکینماینده نیروی دریایی سپاه پاسداران ج.ا.ایران
۱۴جناب آقای مهندس مهدی قاسمیهیات علمی و مشاور رئیس دانشگاه صنعت نفت
۱۵جناب آقای دکتر افتخاریرئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
۱۶جناب آقای دریادار شهرام ایرانیمعاون آموزش و تربیت نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران
۱۷جناب آقای دکتر علی سلطان پورمدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری
۱۸جناب آقای دکتر محمدعلی شریفیمدیر دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
۱۹جناب آقای دکتر حمید زراعتگرنماینده انجمن مهندسی دریایی ایران
۲۰جناب آقای دکتر خسرو پیریمدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲۱جناب آقای رضا جنیدیکارشناس اداره امور بین الملل محیط زیست وزارت امور خارجه
Web Analytics