کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی اطلاعات برای همه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی اطلاعات برای همه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر حسین ملک

 

مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

 

2 دکتر فرهاد اعتمادی مدیر گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 

3 خانم دکتر مریم نظری

 

مشاور پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 

4 مهندس نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

5 دکتر علی معینی

 

مدیرکل تحولات اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم

 

6 دکتر علی اکبر جلالی ا ستاد دانشگاه علم و صنعت

 

7 دکتر محسن جوادی

 

معاون فرهنگی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

8 دکتر غلامرضا کریمی مدیرکل امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت اموزش و پرورش

 

9 اقای داود کریمی رئیس اداره همکارهای اجتماعی علمی و فناوری بین الملل وزارت امور خارجه

 

10 دکتر رضا پورحسین قائم مقام معاونت سازمان صدا و سیما
11 دکتر هادی شهریار شاه حسینی استاد دانشگاه علم و صنعت
12 دکتر سید امید فاطمی استاد دانشگاه  تهران
13 دکتر کاظم نظم ده معاون دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی ایران
14  دکتر سعید رضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان

رئیس کرسی فرهنگ و فضای مجازی

15 مهندس حجت الئه مدیریان محقق و فعال بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات

مدیرعامل موسسه اریانوس

16  مهندس علی اصغر انصاری  رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران
17  دکتر محمود رضا هاشمی  رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران

 

image_printچاپ
Web Analytics