کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای كمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکتر سیدمصطفی محقق دامادعضو هیئت علمی فرهنگستان علوم/ نماینده فرهنگستان علوم
۲جناب آقای دکتر علیرضا باقریعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳جناب آقاي دکتراحسان شمسي کوشگيعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران/ نماینده سازمان نظام پزشکی کشور
۴جناب آقای دکتر محمدرضا زمانیسرپرست دانشگاه پیام نور/روسای دانشگاه
۵جناب آقاي دکتر بهزاد قره ياضينائب رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران/نماینده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
۶جناب آقاي دکتر رضا عماني سامانیمدير گروه اپيدميولوژي و سلامت باروري پژوهشگاه رويان/نماینده پژوهشگاه رویان
۷جناب آقای دکتر حسین سلیمیرئیس دانشگاه علامه طباطبایی/ روسای دانشگاه
۸جناب آقای دکتر سید طه مرقاتیعضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران
۹سرکار خانم دکتر شهین اعوانیمعاونت آموزشی بنیاد حکمت و فلسفه ایران/نماینده بنیاد حکمت و فلسفه ایران
۱۰جناب آقای دکتر هومن لیاقتیمدیرعامل صندوق ملی محیط زیست/ نماینده سازمان حفاظت محیط زیست
۱۱سرکار خانم دکتر اعظم ايرجي زادعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
۱۲جناب آقاي دکتر سيد محمد اکرميرئیس مجتمع دارویی و درمانی جمعیت هلال احمر ایران
۱۳جناب آقاي دکتر عليرضا ميلاني فرعضو هيئت علمی پژوهشکده ابن سینا
۱۴جناب آقای دکتر هومن کاظمیمشاور طب سنتی وزارت بهداشت/ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۵جناب آقای دکتر حمیدرضا طیبیرئیس جهاد دانشگاهی/نماینده جهاد دانشگاهی
۱۶جناب آقای دکتر مصطفی مطلبیرئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
۱۷سرکار خانم دکتر شیدا مهنامدبیر کمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران
۱۸جناب آقای دکتر محمود عباسیرئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
۱۹جناب آقاي دکتر عبدالرئوف ادیب زادهمعاون پژوهشی و آموزشی سازمان پزشکي قانوني کشور
۲۰جناب آقای دکتر محسن اسماعیلینماینده استان تهران مجلس خبرگان رهبری
۲۱جناب آقای دکتر سید طه مرقاتیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران
image_printچاپ
Web Analytics