کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی آموزش عالی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی آموزش عالی

ردیف     نام و نام خانوادگی                        پست سازمانی
۱ جناب آقای دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲ جناب آقای دکتر محمد اخباری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
۳ جناب آقای دکتر حسین سالارآملی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم
۴ جناب آقای دکتر سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی
۵ جناب آقای دکتر رستمی ابوسعیدی سرپرست دانشگاه پیام نور
۶ جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۷ جناب آقای دکتر شفیعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای
۸ جناب آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
۹ جناب آقای دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۰ جناب آقای دکتر معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱ جناب آقای دکتر وطنی معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۱۲ جناب آقای دکتر جعفر توفیقی ( عضو حقیقی)
۱۳ جناب آقای دکتر سعید سهراب پور ( عضو حقیقی)
۱۴ جناب آقای دکتر حسن ظهور ( عضو حقیقی)
۱۵ سرکار خانم دکتر محدثه محب‌حسینی رئیس گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دبیر کمیته

 

image_printچاپ
Web Analytics