اعضای کمیته ملی آب‌شناسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای دکتر عباس سروش معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا
۲ سرکار خانم دکتر صدیقه ترابی مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو
۳ جناب آقای پروفسور سعید مرید هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس(نماینده وزارت علوم)
۴ جناب آقای پرویز رضازاده مشاور امور پیش بینی سازمان هواشناسی
۵ جناب آقای دکتر فرهاد یکه یزدان دوست مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل
۶ جناب آقای مهندس ناصر حیدری پوری

 

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
۷ جناب آقای محمدسعید ایزدی

 

معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی
۸ جناب آقای دکتر محمدحسین صراف زاده هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در زمینه بازیافت آب
۹ جناب آقای دکتر احمد ابریشم چی

 

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و رئیس کرسی یونسکو در زمینه مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار
۱۰ جناب آقای جلال کلانتری رئیس اداره دیپلماسی آب وزارت امور خارجه و ناظر برنامه شورای بین الدول آبشناسی
۱۱ جناب آقای دکتر ناصر مقدسی رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست
۱۲ جناب آقای دکتر سیدعلی چاوشیان مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو-ایران
۱۳ جناب آقای مهندس حسین غفوری مدیر مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
۱۴ سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقا بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو و دانشیار دانشگاه تهران
۱۵ جناب آقای دکتر امیر روشن بخش قنبری مدیر ارتباطات و امور بین الملل کمیسیون ملی یونسکو-ایران