کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی آب‌شناسی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی آب‌شناسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای مهندس میدانی معاون آب و آبفا وزارت نيرو و نائب رييس كميته
۲ جناب آقای مهندس دائمي معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نيرو
۳ سرکار خانم دکتر گزانی مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو و دبیر کمیته
۴ جناب آقای دکتر مقداری مدیرکل دفتر آموزش تحقیقات و فناوری وزارت نيرو
۵ جناب آقای مهندس سیاری معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران
۶ جناب آقای دکتر امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۷ جناب آقای دکتر مکنون استاد دانشگاه امیرکبیر
۸ جناب آقای دکتر تجریشی استاد دانشگاه شريف
۹ جناب آقای دکتر رییسی استاد دانشگاه شيراز
۱۰ جناب آقای مهندس علائی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد كشاورزي
۱۱ جناب آقای دکتر گرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
۱۲ جناب آقای دکتر صراف زاده رئیس کرسی بازیافت آب
۱۳ جناب آقای دکتر ابریشم چی رئیس کرسی مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار
۱۴ سرکار خانم رستم آبادی رئیس گروه دفتر شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۱۵ جناب آقای دكتر فتاحي معاون پژوهشی پژوهشگاه هواشناسي
۱۶ جناب آقای دکتر گشتاسب مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست
۱۷ جناب آقای مهندس غفوری مدير مركز بين المللي قنات و سازه هاي تاريخي آبي
۱۸ جناب آقای دکتر چاوشیان مدير مركز منطقه اي مدیریت آب شهري
image_printچاپ
Web Analytics