کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی آب‌شناسی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی آب‌شناسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 جناب آقای مهندس میدانی معاون آب و آبفا وزارت نيرو و نائب رييس كميته
2 جناب آقای مهندس دائمي معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نيرو
3 سرکار خانم دکتر گزانی مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو و دبیر کمیته
4 جناب آقای دکتر مقداری مدیرکل دفتر آموزش تحقیقات و فناوری وزارت نيرو
5 جناب آقای مهندس سیاری معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران
6 جناب آقای دکتر امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
7 جناب آقای دکتر مکنون استاد دانشگاه امیرکبیر
8 جناب آقای دکتر تجریشی استاد دانشگاه شريف
9 جناب آقای دکتر رییسی استاد دانشگاه شيراز
10 جناب آقای مهندس علائی معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد كشاورزي
11 جناب آقای دکتر گرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
12 جناب آقای دکتر صراف زاده رئیس کرسی بازیافت آب
13 جناب آقای دکتر ابریشم چی رئیس کرسی مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار
14 سرکار خانم رستم آبادی رئیس گروه دفتر شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
15 جناب آقای دكتر فتاحي معاون پژوهشی پژوهشگاه هواشناسي
16 جناب آقای دکتر گشتاسب مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست
17 جناب آقای مهندس غفوری مدير مركز بين المللي قنات و سازه هاي تاريخي آبي
18 جناب آقای دکتر چاوشیان مدير مركز منطقه اي مدیریت آب شهري
image_printچاپ
Web Analytics