کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته‌ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته‌ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱جناب آقای دکتر محمد امیر امیرخانیرئیس  کمیته و مشاور مدیرکل بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت علمی وزارت بهداشت
۲سرکار خانم دکتر شیدا مهنامدبیر  کمیته و مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران
۳جناب آقاي دكتر محمد تقي جغتايياستاد  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران و مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی
۴جناب آقای دکتر حسین نحوی نژادمعاون  امور توانبخشی بهزیستی کشور
۵جناب آقای دکتر محمد علی محسنی بندپیمعاون  امور بین‌الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
۶جناب آقای دکتر مهدی حسینیان سراجه لوعضو میز آذربایجان شرقی  در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
۷جناب آقای دکتر علی‌محمد زنگانهمدیرکل  پیشگیری های فرهنگی-اجتماعی و مشارکت‌های مردمی قوه قضائیه
۸جناب آقای دکتر محمود صادقیرئیس  انجمن های علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۹جناب آقای مهندس محمدرضا رستمیمعاون  ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
۱۰جناب آقای دکتر حیدر صادقیمدیر  امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
۱۱جناب آقای دکتر احمد میدریمعاون  رفاه اجتماعی وزارت کار، رفاه و تعاون
۱۲سرکار خانم دکتر سهیلا امیدنیارئیس  اداره سلامت اجتماعی وزارت بهداشت
۱۳جناب آقای مهندس پرویز زارعیمدیرکل  دفتر مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور
۱۴سرکار خانم فاطمه جوانیکارشناس ارشد  سازمانهای بین المللی امور بین الملل وزارت کشور
۱۵سرکار خانم دکتر شکوه نوابی نژادرئیس  انجمن ایرانی مطالعات زنان
۱۶سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی‌پورعضو  هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور معاون رئیس جمهور در امور بانوان
۱۷جناب آقای حسن موسوی چلکرئیس  انجمن مددکاران اجتماعی
۱۸جناب آقای سید مسعود حبیبیرئیس  سازمان جوانان هلال احمر

 

Web Analytics