کمسیون ملی ایران- یوسنکو

آغاز طرح رتبه‌بندی دانشگاه ها بر اساس سنجۀ سبز - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آغاز طرح رتبه‌بندی دانشگاه ها بر اساس سنجۀ سبز

“طرح رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها بر اساس سنجۀ سبز”، نام طرح ابتکاری است که توسط دانشگاه ملی اندونزی (Universitas Indonesia) و با همکاری تیم آموزش برای توسعه پایدار بخش آموزش یونسکو به منظور ترویج مفهوم “پایداری” در دانشگاه‌ها از جمله ارتقای آموزش برای دستیابی به پایداری، و سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با تغییر رفتار اجرا می‌شود.

داده‌های آماری در شش حوزۀ زیر جمع‌آوری می‌شوند که برای هر یک از حوزه‌ها چندین شاخص وجود دارد:

 • زیرساخت و وضعیت محوطۀ دانشگاه
 • مصرف انرژی و کاهش تغییر اقلیم
 • مدیریت ضایعات
 • مدیریت آب
 • حمل و نقل سبز

شاخص‌های آموزش پایداری عبارتند از:

 • نسبت تعداد دوره‌های ارائه شده در زمینه محیط زیست و پایداری به جمع کل دوره‌های ارائه ‌شده در دانشگاه
 • نسبت بودجه‌های پژوهشی اختصاص یافته به پژوهش‌های مربوط به محیط زیست و پایداری، به بودجه‌های کل پژوهشی
 • تعداد نشریات دانشگاهی در زمینۀ محیط زیست و پایداری
 • تعداد رویدادهای عملی مرتبط با محیط زیست و پایداری
 • تعداد سازمان‌های دانشجویی مربوط به محیط زیست و پایداری
 • وجود وب سایت در زمینه پایداری در دانشگاه

 

دانشگاه‌ها به منظور ثبت‌نام و شرکت در طرح رتبه‌بندی می‌توانند بدون پرداخت هزینه، به پایگاه اطلاعاتی زیر مراجعه فرمایند:

http://greenmetric.ui.ac.id/registration/

image_printچاپ
Web Analytics